Bezárt szeméttelepek rekultivációja II. (sajtóközlemény)

A korábban bezárt szeméttelepek sorsát rendezi a következő időszakban a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás. Célja a környezet védelme, elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása. 

A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó projektterület földrajzilag a Dél-alföldi régió keleti részén elhelyezkedő Békés megye, valamint Csongrád megye keleti területére terjed ki.

A térségi szintű rekultivációs programban összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, ebből 37 db-ot kíván megoldani a II. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlik az I. ütem is, amelybe 39 lerakót vontak be. A projekt megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át. A jelentős uniós támogatás és a mellé rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő támogatást jelent, a megvalósítás záró dátuma 2015. május.

Murony bezárt telepe

A DAREH területileg a nemzetközi támogatásokból ez idáig kimaradt ún. fehérfoltos területen alakult meg. A DAREH által vezényelt projekt céljai, feltételei és időzítése összhangban áll mind az európai, mind a hazai szabályozásokkal.

A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok elvégzése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Társulás KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004 azonosító számon regisztrált, 2011. június 2. napon befogadott projekt pályázatot nyújtott be. A nyertes pályázat 100%-os, vissza nem térítendő támogatást hozott a Társulásnak, és vele az itt élőknek.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége 5.234.022.397 Ft, melyet a támogatási szerződés értelmében teljes mértékben az uniós forrás fedez.

A projekt megvalósítási időszaka: 2012. október 19. – 2015. május 19.

A Társulás a törvényeknek megfelelően ezekben a hónapokban választja ki a projekt megvalósításához a szereplőket, amennyiben sikerrel zárulnak a közbeszerzési eljárások, a kivitelezési munkálatok várhatóan 2014 tavaszán kezdődnek el.
A DAREH a KEOP-2.3.0 konstrukció első fordulójában a projektterületre vonatkozóan két pályázatot nyújtott be (I. és II. ütem).

Az II. ütemben résztvevő települések: Apátfalva, Árpádhalom, Békés, Bucsa, Csanádpalota, Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Földeák, Füzesgyarmat, Gádoros, Geszt, Hunya, Kamut, Kardos, Köröstarcsa, Kunágota, Magyarcsanád, Makó, Méhkerék, Mezőgyán, Mezőhegyes, Murony, Nagymágocs, Nagytőke, Óföldeák, Okány, Örménykút, Sarkadkeresztúr, Szegvár, Székkutas, Szentes, Telekgerendás, Vésztő

A sajtóközlemény letölthető formátumban:

Letöltés: (PDF, Unknown)