Rekultiváció I. ütem

A korábban bezárt szeméttelepek sorsát rendezi a következő időszakban a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás.

A térségi szintű rekultivációs programban összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, ebből 39 db-ot az I. ütemben (pályázati azonosító: KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003). Ezzel párhuzamosan zajlik a II. ütem is, amelybe 37 lerakót vontak be. A projekt megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át. A jelentős uniós támogatás és hozzá rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő támogatást jelent.

A projekt bruttó összköltsége 5.257.944.681 Ft, melyet a támogatási szerződés értelmében, teljes mértékben a pályázati forrás fedez.

A projekt megvalósítási időszaka: 2012. április 27. – 2015. június 30.

A pályázattal kapcsolatos további információk itt, és a REKULIT. I. fül alatt.