Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH)

 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult, jelenleg 93 tagot számlál.

A tagtelepülések közös célja, hogy a Társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás széleskörű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre kerülő hulladék mennyiségét.

A települési hulladék szervezett gyűjtése és elhelyezése, a korszerű hulladékgazdálkodási technológiák alkalmazása napjainkban fontos feladatot jelent mind a szakemberek, mind a lakosság számára. A környezetünkért érzett felelősség mellett az európai uniós kötelezettségeink is indokolják a bezárt, korszerűtlen lerakók rekultivációjának, a környezetre való veszélyességük megszüntetésének fontosságát.

A Társulás településein – a tervek szerint – 76 bezárt hulladéklerakó rekultivációja valósul meg a Környezet és Energia Operatív Program “KEOP-7.2.3.0 – A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című konstrukció keretében.

Társulásunk sikerrel pályázott a “KEOP-7.1.1.1. – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című konstrukció első fordulójára, így 2011. első felében elkezdődhet a délkelet-alföldi térség hulladékgazdálkodási rendszerének létrehozásához szükséges tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése.

Honlapunkon a projektjeink és a Társulás működésének bemutatásán túl a mindennapi életben használható ismereteket is talál többek között a komposztálásról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a fenntartható életmódról.

 


 

Hol tartanak a rekultivációs projektek?

A DAREH Társulás 2008-ban sikerrel pályázott a KEOP-7.2.3.0. “A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció első fordulójára két projekttel.

Az I. és II. ütem első fordulós pályázatával a Társulás több, mint 140 millió forint támogatást nyert ütemenként. Ezen összeghez a társult önkormányzatoknak 15% önerőt szükséges biztosítania. A környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés elkészítésére, továbbá a rekultivációs munkák tervezésére kiírt közbeszerzési eljárások sikeresen lebonyolódtak, a nyertes ajánlattevőkkel megkötésre kerültek a vállalkozási szerződések, illetve a vállalkozók elvégezték a tervezéssel járó feladatokat, engedélyeztetéseket.

A tervezési munkálatok, a helyszíni bejárások során az elérhető hatósági és önkormányzati adatok, dokumentációk számos pontatlanságára derült fény, melyek kiküszöbölésére kiegészítő geofizikai vizsgálatok kerültek elvégzésére az érintett lerakók esetében – a projektekben korábban megtakarított költségek felhasználásával.

A minőségbiztosításra benyújtott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt a KvVM Fejlesztési Igazgatóság továbbtervezésre alkalmasnak minősítette.

A projektek korábbi közbeszerzési eljárásaiban költségmegtakarítás jelentkezett, melyet felhasználva a Társulás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében – könyvvizsgálót szerződtetett, aki a projektek előkészítésének végéig felügyeli a pénzügyi lebonyolítást.

A projektekben öt állami tulajdonú lerakó szerepel, ezek esetében megérkezett az MNV Zrt. rekultivációs munkákhoz való tulajdonosi hozzájárulása.

A Támogatási Szerződések módosításával mindkét projekt 3 hónappal meghosszabbításra került, így az I. ütem második fordulós pályázati dokumentációja 2010. októberében került benyújtásra, a projektben 36 település 39 hulladéklerakója szerepel. A pályázati dokumentáció jogosultsági ellenőrzését a KvVM Fejlesztési Igazgatóság elvégezte, és hiánypótlást írt elő, melynek a Társulás eleget tett.

A II. ütem második fordulós pályázati dokumentációja 2010. novemberében került benyújtásra a KvVM Fejlesztési Igazgatóság felé, a projektben 35 település 37 lerakója vesz részt. A Közreműködő Szervezet jelenleg pályázati dokumentáció jogosultsági ellenőrzését végzi.

Várhatóan a tavasz folyamán születnek meg a döntések, sikeres második fordulós pályázatok esetén 2011. év első felében megindulhat a beruházás.