A szerkesztő ajánlata

DAREH taggyűlés jegyzőkönyve 2017. március 7.

Napirend:
1-2017.(III.07.)-2016. évi költségvetés módosítása
2-2017.(III.07.)-Eszközhasználati díj
3-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. rezsiköltségének átvállalása
4-2017.(III.07.)-Stabilizációs törvénnyel kapcsolatos döntés
5-2017. (III.07.)-2017. évi költségvetés elfogadása
6-2017.(III.07.)-Lakosságszám módosítása
7-2017.(III.07.)-Pusztaottlaka belépése
8-2017. (III.07.)-Társulási Megállapodás módosítása
9-2017.(III.07.)-Véleményező Munkabizottság megszűntetése
10-2017.(III.07.)-Munkaszervezet költségeinek biztosítása
11-2017.(III.07.)-SZMSZ módosítása
12-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Alapszabály
13-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Javadalmazás
14-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. 2016. évi beszámolója
15-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Igazgaóságnak felmetvény megadása
16-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Üzleti terve
17-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. jutalmazás

A szerkesztő ajánlata

DAREH taggyűlés jegyzőkönyve (2016. február 4.)

Napirend:
1. A Társulás Alelnökének megválasztása
2. Tájékoztató a projektzárásról
3. Tájékoztató a rekultivált hulladéklerakók utógondozási feladatainak ellátásáról
4. A DAREH Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabály-módosításnak elfogadása
5. A Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása
5. A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása

A társulás hírei

Közzététel (Rekulti I.)

A “Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén – 1. ütem” című pályázattal kapcsolatos közzététel.

http://www.dareh.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css