• “Gondoljunk a jövőnkre!” rendezvénysorozat

  Környezetünk védelme közös ügyünk. A megfelelő hulladékkezeléssel mindenki hozzájárulhat bolygónk jövőjének megóvásához. A DAREH nyolcvanhat településen modernizálja a hulladékkezelési technológiákat, az újrahasználat, újrahasznosítás arányának növelésével célja a hulladékképződés csökkentése.

 • Rekultiváció II. ütem

  A korábban bezárt szeméttelepek sorsát rendezi a következő időszakban a DAREH. A térségi szintű rekultivációs programban összesen 76 db hulladéklerakó rekultivációját valósítja meg, ebből 37 db-ot a II. ütemben. A jelentős uniós támogatás és hozzá rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő…

 • Rekultiváció I. ütem

  A korábban bezárt szeméttelepek sorsát rendezi a következő időszakban a DAREH. A térségi szintű rekultivációs programban összesen 76 db hulladéklerakó rekultivációját valósítja meg, ebből 39 db-ot az I. ütemben. A jelentős uniós támogatás és hozzá rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő…

 • Változó hulladékkezelés – Orosházán átrakó állomás lesz

  Az új hulladékkezelési törvény 2014-től több változást is hoz a hulladékgazdálkodás terén. A cél a hulladékképződés visszaszorítása, és a hasznosítás arányának növelése. Orosházán tehát a jövőben is a Városüzemeltetésti…

 • A hulladékfajtákról

  Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel. A keletkező használt sütőolaj sorsa csak az üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása. A háztartásokból csak kis része kerül a hulladékudvarokba, vagy lerakóhelyekre.

 • Népszerű a szelektív hulladékgyűjtés régiónkban

  Egy friss közvélemény-kutatás szerint a Délkelet-Alföld lakóinak döntő többsége (96%) fontosnak tartja a szelektív hulladékgyűjtés ügyét, a válaszadók 45 %-a úgy gondolja, hogy környezetvédelem mellett a gazdasági jelentősége egyaránt fontos.

Kiemelt hírek

DAREH

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult, jelenleg 93 tagot számlál. A tagtelepülések közös célja, hogy a Társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező…

A szerkesztő ajánlata

DAREH taggyűlés jegyzőkönyve 2017. március 7.

Napirend:
1-2017.(III.07.)-2016. évi költségvetés módosítása
2-2017.(III.07.)-Eszközhasználati díj
3-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. rezsiköltségének átvállalása
4-2017.(III.07.)-Stabilizációs törvénnyel kapcsolatos döntés
5-2017. (III.07.)-2017. évi költségvetés elfogadása
6-2017.(III.07.)-Lakosságszám módosítása
7-2017.(III.07.)-Pusztaottlaka belépése
8-2017. (III.07.)-Társulási Megállapodás módosítása
9-2017.(III.07.)-Véleményező Munkabizottság megszűntetése
10-2017.(III.07.)-Munkaszervezet költségeinek biztosítása
11-2017.(III.07.)-SZMSZ módosítása
12-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Alapszabály
13-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Javadalmazás
14-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. 2016. évi beszámolója
15-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Igazgaóságnak felmetvény megadása
16-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. Üzleti terve
17-2017.(III.07.)-DAREH Bázis Zrt. jutalmazás

https://www.dareh.hu/_tarsulas/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css